Čestná stráž 8. května

25.06.2014 00:00

Je to už 69 let kdy skončila druhá světová válka, která si zatím doposud vyžádala nejvíce lidských životů. Proto už po několikáté chodíme 8.května k pomníku v Kněžmostě uctít památku padlím čestnou stráží. Čestná stráž probíhala od 9:00 do 11:00, stáž se střídala po patnácti minutách. V 10:00 měl pan Pavel Kverek, zastupitel kněžmosta, proslov a potom náleželo položení věnce. Tato akce se velmi vydařila a doufáme, že se příští rok sejdeme ve větším počtu.